GIÁ BÁN VÀ THANH TOÁN PHỐ ĐÔNG VILLAGE


--------------------------------------------------------------

LỊCH THANH TOÁN 12 THÁNG GIAO NHÀ


+ ĐẶT CỌC : 200TR
+ ĐỢT 01 : KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN : 20%
+ ĐỢT 02 : 1 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 03 : 2 THÁNG SAU KÝ HDMB : 10%
+ ĐỢT 04 : 3 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 05 : 4 THÁNG SAU KÝ HDMB : 10%
+ ĐỢT 06 : 5 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 07 : 6 THÁNG SAU KÝ HDMB : 10%
+ ĐỢT 08 : 7 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 09 : 8 THÁNG SAU KÝ HDMB : 10%
+ ĐỢT 10 : 9 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 11 : 10 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 12 : 11 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5% ==> GIAO NHÀ
+  GIAO SỔ HỒNG : 5%

>> THANH TOÁN 95% ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%


--------------------------------------------------------------


LỊCH THANH TOÁN 18 THÁNG GIAO NHÀ

+ ĐẶT CỌC : 200TR
+ ĐỢT 01 : KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN : 20%
+ ĐỢT 02 : 1 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 03 : 2 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 04 : 3 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 05 : 4 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 06 : 5 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 07 : 6 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 08 : 7 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 09 : 8 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 10 : 9 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 11 : 10 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 12 : 11 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 13 : 12 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 14 : 13 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 15 : 14 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 16 : 15 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5%
+ ĐỢT 17 : 16 THÁNG SAU KÝ HDMB :
+ ĐỢT 18 : 17 THÁNG SAU KÝ HDMB : 5% ==> GIAO NHÀ
+ GIAO SỔ HỒNG : 5%

>> THANH TOÁN 95% ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%-------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC GÓI KHUYẾN MÃI THANH TOÁN NHANH

+ THANH TOÁN 95% TRONG 10 NGÀY  KỂ TỪ NGÀY ĐẶT CỌC ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 6.5% TRÊN TỔNG GIÁ TRỊ
Xem nhiều

Gọi ngay: 0938246826